PERCUSSIÓ CORPORAL

Eina interpretativa, pedagògica, lúdica i terapèutica

Mitjançant la percussió corporal l’individu aprèn a connectar-se amb si mateix i a expressar-se lliurement des de la plena consciència física i mental, tenint el ritme sempre present.

S’entén la percussió corporal com a eina interpretativa, pedagògica i terapèutica ja que l’individu aprèn a tocar el seu cos com a instrument amb els diferents sons que aquest li proporciona (factor interpretatiu). Aquest aprenentatge li proporciona una destresa amb la música que l’ajuda a entendre aquest art d’una manera més integrativa la qual cosa repercutirà positivament a l’hora d’estudiar el seu instrument (factor pedagògic). A més a més, es du a terme des d’un procés educatiu i emocional on l’individu estarà en contacte amb aspectes musicals que li permetran d’una manera rítmica i creativa comunicar-se amb ell mateix i amb els altres (factor terapèutic). 
En tot moment es treballen aspectes personals com ara l’empatia i el respecte amb el grup així com es fomenta la comunicació intra i interpersonal.

L’objectiu dels tallers és gaudir del ritme, aprendre a expressar-se de la manera més sincera possible fent ús del nostre cos com a instrument i estant en plena consciència en el moment present.

Des de l’ús artístic, educatiu i terapèutic que la percussió corporal ens proporciona, aquests cursos s’adrecen a totes aquelles persones interessades en conèixer aquesta disciplina i a apropar-se a la música i a la dansa.